– Trong nội thành TP HCM, nhân viên giao hàng sẽ giao tận nơi tại địa chỉ do khách hàng chỉ định.
Lưu ý để lại đại chỉ và số điện thoại người nhận nếu bạn muốn giao hàng tận nơi