4 con chó lao vào cắn chủ: Từng vồ ngã một bé gái

Bà H. tâm sự: “Mỗi lần hé cửa là phải nhìn trước ngó sau. Lắm hôm 2-3 con chó lai nằm phục ngay bậc tam cấp”. Hai ngày sau khi bị 4 con chó tấn công, căn nhà của anh Trần Văn Duy (ngõ 140 phố Nghĩa Dũng, Hà Nội) khóa cửa, vắng lặng, không […]